ไฟล์ รายละเอียด ขนาด ดาวน์โหลด
United Runner_FullClient_24102020 [Google Drive] 7.32 GB
United Runner_FullClient_24102020 [Google Drive] 7.32 GB
United Runner_FullClient_24102020 [Google Drive] 7.32 GB
United Runner_FullClient_24102020 [Google Drive] 7.32 GB
United Runner_FullClient_24102020 [Google Drive] 7.32 GB
Locale Emulator [Server CDN] 178 KB
vc_redist.x86.exe [Microsoft] 13.7 MB
ไฟล์ ManualPatch [Server Web] #
วิธีการติดตั้ง VMWare เพื่อเล่น United Runner [Youtube] #
VMWare 15.zip [Google Drive] 499 MB
United Runner On VMWare.zip [Google Drive] 30.50 GB

ความต้องการของระบบ

สเปคชั้นต่ำ สเปคแนะนำ
ระบบปฏิบัติการ : Windows 7/8/8.1/ 10 (64-bit OS required)
หน่วยประมวลผล : Intel Core i3-6300
หน่วยความจำ : แรม 4 GB
กราฟิกส์ : GeForce 2 MX , GeForce 2 FX
DirectX : 9.0C
หน่วยบันทึกข้อมูล : 8 GB
ระบบปฏิบัติการ : Windows 7/8/8.1/ 10 (64-bit OS required)
หน่วยประมวลผล : Intel Core i5-6400
หน่วยความจำ : แรม 8 GB
กราฟิกส์ : GeForce 2 MX ขึ้นไป , GeForce 2 FX ขึ้นไป
DirectX : 9.0C
หน่วยบันทึกข้อมูล : 8 GB